Sunday, November 23, 2008

Norwegian birthday party

Esther's brother Mike and sister-in-law Marti both turn 50 this year, so Kay organized a big surprise party for them. It was a Norwegian dessert party with lefsa, krumkaka, marzipan cake, etc. About 50 guests came to the afternoon festivities. Mike and Marti were completely surprised as the friends that hosted the party pretended to pick them up for an afternoon in Vancouver; but after picking them up, pretended to have left their passports at home, dragging them to their house. The plan worked well. Thanks, Kay. On the way back from Lynden today, Markus and I joined a Harper Church tailgate party and Seahawks game at Qwest Field. For a while it looked as though the Seahawks might stay with the Redskins, but all to no avail as they choked with a last minute possession.

1 comment:

Hoa Phat said...

Bàn Làm Việc Văn Phòng của Nội 256 đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn đưa uy tín, trách nhiệm, chăm sóc khách lên hàng đầu và cũng không quên chau chuốt chất lượng từng ngày để có thể mang lại cho khách hang những sản phẩm bàn làm việc tphcm tối ưu nhất trên thị trường. Bàn làm việc của nhân viên tại văn phòng rất quan trọng đóng vai trò chủ đạo, vì nơi đây diên ra tất cả các hoạt động của nhân viên tại văn phòng. Cũng là một trong những yếu tố tạo không gian thoải mái cho nhân viên trong công việc tại văn phòng để đạt năng suất công việc cao cho nên chúng tôi luôn tạo ra sản phẩm những bàn văn phòng tphcm các loại đáp úng tùng nhu cầu của người dùng. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm cho các bạn ngoài việc chọn bàn chọn tủ bố trí không gian làm việc thì bạn không nên quên lựa chọn cho mình mẫu ghe van phong chuyên dùng cho văn phòng công ty nhung phải có phần kết hợp đồng dều giưa bàn làm việc tạo cảm giác thoải mái cho nhân viên trong thòi gian làm việc tại văn phòng.